Vi anser Bibelen for at være Guds manual til at leve som kristen. Bibelen er en enestående bog, fordi den er Guds tale til mennesker gennem alle tider. Bibelen er skrevet af almindelige mennesker, som modtog et budskab fra Gud. Derfor er dens indhold ikke blot mennesketanker, men Guds ufejlbarlige ord.
 
Troserklæring for Pinsebevægelsen i Danmark' udtrykker vores tro og lære i nogle få punkter. Desuden vil vi fremhæve nogle af de centrale ting i Bibelens budskab.
 
Se i menuen til venstre.

  • Troserklæring for Pinsebevægelsen i Danmark
  • Frelse
  • Dåb
  • Helligånden
  • Nadver
  • Menigheden
  • Jesu genkomst