Jesus underviste sine disciple om, at de/vi ”skulle være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.” (Ap.G. 1:8)

Det opfatter vi som et bud om at være involveret i mission både i vores nærområde (~Jerusalem) og i mere fjerne egne (~Judæa og Samaria og til jordens ende).

Danmark
I vores nærområde er vi involveret i mission til vores egen by bl.a. gennem udadvendte møder med fokus på helbredelse, da vi oplever, at der er stort behov for det. Desuden har vi et teenagearbejde (Survive), som også rækker ud til børn og unge i Korsør og omegn.

Kristne Ambasade Jerusalem
Og vi støtter jøder i at vende tilbage til Israel gennem støtte til Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem (ICEJ). Det drejer sig især om jøder fra det tidligere Sovjetunionen, der på denne måde får hjælp til at rejse til Israel og skabe sig en tilværelse der.

Paraguay
Kigger vi lidt længere væk støtter vi missionsarbejde i Paraguay – et land i Sydamerika, hvor flere missionærer gør et stort og uegennyttigt arbejde for at række evangeliet til den lokale befolkning. Det går ofte hånd i hånd med socialt hjælpearbejde.

Estland
Vi har kontakt med en pinsemenighed i Estland. De er gennem deres menigheder involveret i genbrugsbutikker i en meget fattig del af Estland. På den måde skaber de både arbejde for nogle af menighedens medlemmer samt giver resten af befolkningen mulighed for at købe billigt tøj. Desuden arbejder de i et ungdomsfængsel med at give fangerne omsorg og støtte i håb om at de så bedre kan klare sig, når de bliver løsladt.

Ukraine
Efter en mailkontakt i 2003-4 fra Pastor Alexander i Izmael til Pinsekirkens præst Preben Westh i Korsør tog Preben Westh sammen med en mere til Ukraine. De fik interesse for  byen og menigheden dér.

Kirken, "The Well of Living Water", havde allerede et missionsprogram, som bestod i uddeling af nødhjælp til trængende. Nødhjælpen, som uddeltes til alle uanset tro, åbnede døre til byerne, så man kunne holde møder og fortælle evangeliet. Det medvirkede til at nedbryde barrierer af mistillid, og venskaber opstod mellem kirken og de byer, der fik glæde af hjælpen.

Fra Korsør samarbejder vi med Api-Aid i Århus. Sammen har vi gennem de sidste ca 8 år haft forbindelse og deltaget i besøg i de forskellige landsbyer, som vores samarbejdskirke havde kontakt med. Mennesker har oplevet evangeliets betydning i deres eget liv, og flere er kommet til tro på Jesus. På denne måde er vi i Danmark med til at bringe evangeliet ud, også der, hvor vi ikke selv kan komme og være til stede hele tiden.