Søg


Nyhedsbrev

Nødhjælp

Nødhjælp Til Selvhjælp
 

Vi støtter det sociale arbejde der foregår ud fra Abja i det sydlige Estland. De genbrugseffekter der kommer med lastbilen derover ca. en gang i kvartalet, sælges hovedsageligt for små penge i de to genbrugsforretninger.  Af det overskud der bliver, gives halvdelen direkte i form af social støtte, fx som julehjælp o.lign.  Den anden halvdel bruges til det sociale børne og ungdomsarbejde, der foregår ud fra kirken i Abja. Vi er enige med Esterne om, at det er bedre at folk betaler lidt for varen og beholder værdigheden end at få det hele gratis. Der er selvfølgelig undtagelser, hvor nøden og behovet for hjælp er akut. - Hjælpemidlerne, som vi får fra Falck foræres til plejehjem og private.

 

Estland - Estonia

Året 2009 har nok været det mest effektive år siden vi startede transporterne til Estland. Dette har så fortsat i årene efter.

Det er et stort privilegium sammen med mange andre at være med i et arbejde, som kan vise Guds kærlighed til mennesker. Vi i Danmark hjælper vore kristne venner i udlandet med at række ud til dem, der lider nød. 

Takket være de mange givere, har vi fire gange kunnet sende en bogstavelig talt propfuld lastbil af sted til vore venner i Abja i det sydlige Estland. Det vil sige én gang i kvartalet:

Med i lastbilerne har der hovedsageligt været brugt tøj, møbler, husgeråd, legetøj, samt hjælpemidler. Vore estiske venner kan nu sælge alt dette til mennesker, der ikke har råd til at handle i de alm. butikker, og desuden bliver der et overskud, som de kan give i regulær nødhjælp. Det er en slags Estisk Kirkens Korshærsarbejde.

Det meste af tøjet og møblerne kom indtil nov 2011 fra Kirkens Korshær overskudsting, som ikke kunne sælges i Korsør.

Vi får en hel del tøj fra Sudan Genbrug i Korsør og godt børnetøj fra Mødrehjælpen i Slagelse. Desuden er der en del private, der støtter med forskelligt.

For at vi kan være os selv bekendt, i det, vi kalder for ”Nødhjælp til Selvhjælp”, har vi været kritiske med kvaliteten og forsøger kun at sende godt tøj af sted.

Det skal være helt og rent. Vi plejer at sige: "Hvis vi selv vil købe det og gå med det, er det OK."

Vi vil ikke eksportere vores ”affald”. Så hellere undlade at sende noget.Vi har et meget fint samarbejde med Falck Hjælpemidler i Slagelse.

 

Ser vi på plejehjemmet i Abja, nåede vi i foråret at få udskiftet de sidste af de gamle senge til plejesenge.

Nu har Plejehjemmet kun fuldt moderne plejesenge med el-løft. Det betyder meget for patienternes komfort og ikke mindst personalets rygge.

Yderligere har vi kunnet sende 14 senge til plejehjemmet i nabobyen Halliste, som tidligere er omtalt.

Af andre hjælpemidler har vi sendt en del kørestole og rollatorer af sted. Nogle er kommet til Ukraine.

Alle hjælpemidler får vi fra Falck Hjælpemidler i Slagelse, som vi har et meget fint samarbejde med.

 30 computere til politiet i Krasny Lutch i det østlige Ukraine

Ud over hjælpen til Izmael i vest, har også det østlige Ukraine fået hjælp. Gennem organisationen ”Joy” har vi sendt omkring 30 computere til byen Krasny Lutch.

Da politiet i  byen så, at skolerne fik computere, spurgte man ”Joy”, om de også kunne få computere til politiet.

Det har medført, at der nu er sendt omkring 30 computere til politiet i Krasny Lutch i det østlige Ukraine. Byen og hele området er ramt af ekstrem fattigdom og resignation efter at kulminen, der var områdets eneste store virksomhed, er lukket. Også her er lokale kirker med til at komme med opmuntring og sætte aktiviteter i gang til glæde for befolkningen. Den lokale kontakt, som vi talte med i sommer under et besøg i Korsør, fortalte om de planer, hun havde med unge enlige mødre. Hun lærte dem op til at kunne klare sig selv med forskellige aktiviteter og projekter. Det kunne være dyrkning af grøntsager eller blomster, eller andre lig. aktiviteter.
 

Venskabsmenighed i Abja-Paluoja i det sydlige Estland.


Vi har som omtalt ovenfor en venskabsmenighed i Abja-Paluoja i det sydlige Estland. Menigheden ledes afPastor  Guldar og hans kone Mirjam Järve, og de har i menigheden to genbrugsbutikker. De har i to nærliggende byer indenfor det seneste år startet børnearbejde og bibelgruppe. Guldar virker også som fængselspræst i et ungdomsfængsel for drenge fra 14-18 år, og har flere gange holdt dåb i en stor zinkbalje i fængslet. 

 Overskuddet fra menighedens genbrugsbutikker bruges på at støtte lokalsamfundet, såvel børnehave som musikskole og plejehjem har fået gaver indkøbt via overskuddet. Desuden giver butikkens overskud mulighed for at lønne 5 medarbejdere - et stort plus i et fattigt område med høj arbejdsløshed. Der kommer også kunder  fra det nordlige Letland for at købe brugt tøj. Pastor Guldar er desuden valgt til socialrådsformand i byen og kender derfor til de svage familier.

 
Menighedens sociale engagement i deres lokalsamfund, blev et år til ghettoblastere til en børnehave, så børnene kunne høre musik. Et andet år gav de instrumenter til en musikskole og sidste år gav de plejehjemmet møbler til personalestuen, hvor der faktisk intet var. Desuden har de holdt julefester for børnearbejdet både i Abja-Paluoja samt to små landsbyer, hvor de også har startet børnearbejde. Her har alle børnene fået en gave.
Butikken har fået et rigtigt godt ry, og der kommer kunder langvejs fra.

 

AW

  

 

 

Pinsekirken i Korsør har kontakt med Lic. Mariana Laniec fra byen San Ignacio i Paraguay.

Mariana, der gift med den lokale pinsepræst i byen, fortalte om de mange sociale projekter, som menigheden i San Ignacio har sat i gang sammen med Danida. Menigheden har omkring 50 udpost-kirker i det sydlige Paraguay. Det vil i praksis sige 50 landsbyer, hvor kirken hjælper og starter selvhjælpsprojekter i gang. Men selvfølgelig også er kirke for befolkningen og fortæller om at Gud elsker mennesker.

Projekterne kan være værksteder, hvor kvinderne i en landsby får hjælp fx i form af symaskiner til at opstarte en systue, hvor de lærer at sy tøj, som sælges i byen.

Produkterne fx broderede duge sys efter deres egne traditioner og mønstre. Disse produkter gør at befolkningen, som er meget fattig, tjener penge til at leve for og kan købe nye materialer til den nye produktion.

Et sidste projekt ud af de 11 der er startet, er en teknisk skole efter dansk mønster. Den er de ved at etablere sammen med flere forskellige sponsorer. Fx betaler områdets store delvist statsejede el-kraftværk, alle faglærernes lønninger. Andre virksomheder betaler for bygningen eller for maden osv.

Et af de første projekter Mariana var med til at starte, var en vuggestue /børnehave, som hun bl.a. arbejder i.

Her kommer børnene fra de er omkring ½ år til de skal i børnehaveklasse.

I børneinstitutionen får de hver dag et nærende varmt måltid mad.

Er der underernærede børn imellem, bliver disse børn specielt tilset og indtager først en let kost, som deres udhungrede maver kan tåle inden de langsomt kommer op på alm. madration.

 

Nogle af disse børn har fx kun fået den nationale form for te, for at holde sulten væk, men ikke nærende mælk.

Derfor oplever man også om morgenen, når børnene kommer på institutionen, at de klamre sig til kruset med den dejlige mælk, for at ingen skal tage det fra dem.

Mariana er trods sin unge alder omkring de 30 en anerkendt, forhandler. Det gælder også når hun er hos landets præsident i Hovedstaden, når der skal forhandles  nye projekter. Nogle af disse projekter er blevet nationale rollemodeller i landet.

Mariana er datter af det dansk-spanske missionærpar Liselotte og Esteban Laniec.

Hun taler ud over spansk og dansk også det lokale stammesprog Guarani.

 

Når Mariana besøger Danmark er det vigtigt for hende at tegne sponsorater til de mange fattige børn i Paraguay. Så kan de få råd til fx mad og sko. I flere familier deles børnene om skoene, og kommer i skole på skift, formiddag eller eftermiddag.

 

Du har mulighed for at støtte et sponsorbarn i Paraguay og gøre en stor forskel for 150,- kr. om måneden. (Svarer til  fx én tur i supermarkedet, og så kan det trækkes fra på skatten..)

 

Arno Axelsen. - Mob: 21 74 58 37.

 

Pinsekirken i Korsør har i mange år støttet missionsarbejde, bl.a. i Sydamerika, men ikke været involveret i Europa.
 

Da der derfor i 2004 åbnede sig en mulighed for kontakt med Estland, rejste familien Sørensen fra menigheden ud for at undersøge forholdene. Det besøg førte til et venskab mellem vores menighed i Korsør og en lille menighed i Abja-Paluoja i den sydlige del af Estland - et område præget af fattigdom og arbejdsløshed.

Det primære formål var den gensidige kontakt og forbøn for hinanden. Det er blevet udbygget til også at omfatte hjælp til deres genbrugsbutikker og hjælpemidler til områdets plejehjem.

Via andre kontakter har vi sidenhen fået forbindelse til en menighed i Izmail i det sydlige Ukraine. Selv om vi har set fattige forhold i Estland, så er fattigdommen langt mere udbredt i Ukraine. Her er der derfor brug for nødhjælp, som kan deles ud via menigheden (tøj, møbler og hjælpemidler). Estland er siden blevet optaget i EU, hvilket har sat mere skub i udviklingen derovre. Det ses dog mest i hovedstaden.

Når vi hjælper igennem menigheder skyldes det vores ønske om, at hjælpen virkelig kommer til at gavne de, der har behov.
Mennesker i Estland og Ukraine behøver ikke at være kristne for at få del i hjælpen, det er behovene, der er afgørende. Samtidig demonstreres Jesu ord i handling: Du skal elske din næste som dig selv.


Hvordan kan man støtte arbejdet?

Du kan sende en gave på menighedens konto reg.nr. 0570 konto 0000320447 mærket enten Ukraine eller Estland. Alle penge går ubeskåret til nødhjælp.

Hvis du ønsker kvittering, så du kan udnytte §8A-fradragsreglen, udfyld da venligst med tydeligt navn og adresse. Nærmere oplysning om dette kan fås hos kasserer Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du kan også støtte ved at ringe på din mobiltelefon via CBB - du skal blot tilmelde dig til "Pinsekirken Korsør"

Følg vejledningen: Start med at logge ind på Mit CBB > Klik på Produkter & Tjenester > Tjenester > Støt med CBB > CBB Forening > og søg til sidst på Pinsekirken Korsør. Nu er du tilmeldt mobiltelefoni ordningen på CBB.dk.

 

 


Samarbejdspartnere:

Pinsekirken har efter en kort pause i 2011 igen et nært samarbejde med Kirkens Korshær omkring nødhjælpen til Estland. Inden da havde vi 8 frugtbare år. 

Det sydlige Estland og nordlige Letland blev hjulpet gennem de mange forsendelser af nødhjælp, som hovedsageligt kommer fra  usælgeligt overskudstøj og møbler fra Kirkens Korshær i Korsør og Slagelse.

 

Pinsekirken samarbejder fortsat med Hjælpemiddelcentralen hos Falck i Slagelse, omkring brugte hjælpemidler.

De fleste hjælpemidler går for tiden til Ukraine via Århus og Api-Aid.

Vi modtager også special hjælpemidler til børn fra Holbæk hjælpecentral

 

Desuden får vi stadig tøj fra Sudan Genbrug, Korsør og børnetøj fra Mødrehjælpens genbrugsbutik i Slagelse.

Vi takker også for økonomisk støtte fra private og firmaer.

Tak til

              Korsør Have og Hjemmeservice for økonomisk støtte i 2012.