Pinsekirken i Korsør blev dannet d 28. Maj 1923 af 43 mennesker, de var blevet grebet af den vækkelse der gik over Korsør. Ved udgangen af 1923 var der 70 medlemmer i menigheden.

Menigheden samledes i et malerværksted i Fiskergade indtil man i 1924 byggede kirken på Tårnborgvej 14, som fungerede som kirke for menigheden i mange år, indtil menigheden tog et trosskridt i 1971 og købte Tårnborgvej 96 og 98 for i starten at indrette forstanderbolig samt lokaler til børne- og ungdomsarbejde og i en del år fungerede så begge mødesteder, d.v.s. nr. 14 og nr. 96-98 indtil den nuværende kirkesal stod færdig til indvielse d. 4.2.1979.