Søg


Nyhedsbrev

Nyheder

Velkommen i Pinsekirken,

Tårnborgvej 96, Korsør

 

Gudstjeneste den 11. februar 2018 kl 10.30

Taler: Bo Schultz.

Lovsangsleder: Preben W
 

Survive søndag: Bente og Chang.

 

Efter gudstjenesten indbydes alle til

fællesskab og spisning Pris: 30 kr

(børn under 14 år gratis!)
Alle er velkommen. Tag gerne familie, naboer og venner med!

Overdragelse af partnerskab i Paraguay til Pinsekirken i Korsør
Artikel af: Julie Kofoed Pehrson, Program Officer IAS DK

Paraguays bruttonationalindkomst er oversteget Udenrigsministeriets grænse for projektstøtte. Det betyder at IAS ikke kan søge om flere midler til skoleprojektet i landet, og derfor overdrages partnerskabet til Pinsekirken i Korsør.

På billedet ses medarbejd erne i CEFIF i en frokostpause.


IAS har siden 2003 samarbejdet med CEFIF (Centro de Formación Integral

Filadelfia) i Paraguay for at styrke arbejdet med forskoler i regionen Misiones. Gennem lærertræning og etablering af forældrestøttegrupper, bliver børn i forskolealderen hjulpet ind i skolesystemet. Samtidig arbejder CEFIF med at påvirke beslutningsprocesser på regeringsplan for at sikre bedre vilkår inden for uddannelsessystemet.

 

Udenrigsministeriets grænse for projektfinansiering følger landenes bruttonationalindkomst (BNI). Paraguays BNI er nu oversteget grænsen, hvilket betyder at IAS ikke kan søge om flere midler til projektet. For at sikre fortsat støtte og engagement fra dansk side, er partnerskabet nu overdraget til Pinsekirken i Korsør. For selvom landets BNI er øget, er der stadig fattigdom og stort behov for fortsat at styrke børns muligheder for skolegang.

Motivation og stærke relationer

Pinsekirken i Korsør har fulgt og støttet projektet i Paraguay i mere end 15 år, men det er først nu at de går ind i rollen som partner og kontaktmenighed. Preben West, der er præst i kirken, fortæller at de vil rejse midler til arbejdet i CEFIF og den tilhørende lokale kirke, og at de løbende vil informere om deres arbejde i Danmark.

”Vi ser det som en velsignelse for os som kirke at være involveret i missionsarbejde. CEFIFs arbejde er en inspiration for os, og de er også med til at støtte os igennem deres forbøn og relation”, siger Preben Westh.

CEFIF drives af ægteparret Mariana Laniec de Romero og Pablinos Romero. Det er en social afdeling under pinsekirken Iglesia Evangelica Filadelfia, som blev oprettet i 1970.

Ifølge Mariana Laniec de Romero ser de meget frem til at have kirken i Korsør som partner.

”Vi har haft kontakt med kirken i Korsør i mange år og har også en personlig kontakt med præsten i menigheden. Vi har fået konkret hjælp til fattige familier og kirken støtter også os som familie”.

I forhold til hvad de som sydorganisation kan bidrage med i samarbejdet, siger Mariana Laniec de Romero at de kan hjælpe med ophold og indlogering til de danskere, der kommer til Paraguay for at hjælpe med projektet. Derudover kan de fortælle om deres arbejde og om situationen i landet.

IAS er ærgelige over at det gode samarbejdet med CEFIF stopper, men er samtidig meget taknemmelige for at Pinsekirken i Korsør har mulighed og interesse for at overtage partnerskabet. Vi glæder os til at følge partnerskabet og den fortsatte vigtige indsats på sidelinjen.

Rapport fra Ukraine om nødhjælpen samt en efterlysning

Fra Korsør har vi sendt hjælpemidler
og finansieret hjælpen til madpakker i påsken.

 

 

 

Læs mere...

Brev til Api Aid Århus støtter

Vores samarbejdspartner, Pinsekirken i Korsør, har samlet penge sammen til indkøb og uddeling af mad i Bolgrad.........!

 

 

Læs mere...

Natasha og Sergey siger tak
for hjælpen til de svage fra Korsør.

Natasha: Da jeg var på hospitalet, havde jeg hepatitis C i min lever. Der kom venner fra menigheden og hjalp os med vores finanser, fordi medicinen er meget dyr.

Sergey: For en måned siden brækkede vores søn sin hånd. Vi takker jer for jeres hjælp til operationen. Mange tak. Gud velsigne jer.

Preben Westh og Frede Rasmussen har for nylig været på besøghos vores partnere i Ukraine.

Api-Aid og Pinse kirken Korsør har været med til at hjælpe med at renovere tuberkulose hospitalet.

Overlægen på hospitalet sender

Læs mere...

Mirjam skriver:

Jeg har lige hørt nyhederne om skyderiet i Danmark!

Vi har det godt, Guldar tog til Polen i torsdags og kommer hjem i aften (søndag 15. februar). Der var europæisk, kristent motorcykeltræf. Han var af sted for at repræsentere vores klub Gospel Riders. Han ringede hjem og fortalte at de havde en rigtig god tid sammen......

Læs mere...

Underkategorier